Trnavský kraj

Hlohovec

Výdajňa ZP, ACTIS s.r.o., Nábrež. A. Hlinku 27, 920 01

web
Piešťany

DELUB,s.r.o., Teplická 2290/62
, 921 01

web
Dunajská Streda

Lékáreň DANA, Hlavná 23
, 929 01

web